Koronainfo - pr. 15. april

Illustrasjon koronavirus (Illustrasjon: CDC graphic)
Illustrasjon koronavirus (Illustrasjon: CDC graphic)

I tråd med myndighetenes plan for gradvis gjenåpning av samfunnet, har ledelsen ved fagskolen besluttet som følger:

Plan for mottak av grupper av studenter ved de ulike studiestedene. Den generelle, overordnede beslutningen er som følger:

  •  Samlings-/nettbaserte deltidsstudier gjennomføres digitalt i den perioden trinn 1 av regjeringens gjenåpningsplan omfatter. Trinn 2 kan iverksettes tidligst tre uker etter trinn 1 – det vil si tidligst 7. mai.
  • På de stedbaserte studiene på Ytre Namdal, Stjørdal og Trondheim åpnes det for å ta imot grupper av studenter fra og med mandag 19. april. Ved studiested Gauldal vil undervisningen gjennomføres digitalt inntil smittesituasjonen i Midtre Gauldal er avklart. Avdelingen har dialog med kommuneoverlegen om gjenåpning når situasjonen tillater det.

Nærmere informasjon om hvilke grupper som skal møte (og når de skal møte) på de ulike studiestedene, gis av avdelingsleder og lærere. Studentene får denne informasjonen via Canvas.

 

Forsterket smittevern:

Det er svært viktig at smittevernreglene følges i den usikre situasjonen vi er i. Våre studenter skal bruke egen inngang til skolen (ikke samme inngang som elevene på den videregående skolen). Studentene skal ikke bruke fellesarealene på videregående (herunder kantine).

Vi må være ekstra oppmerksom på mulig sammenstimling av studenter i våre egne fellesarealer og passe på at avstandsanbefalingen opprettholdes gjennom hele studiedagen.