Studentombud

Studentombudet er en fri og uavhengig ressursperson som gir råd og hjelp til fagskolestudenter i saker som handler om deres studiesituasjon.

Studentombudet skal bidra til studenters rettssikkerhet og til at saker løses på et så lavt nivå som mulig. Studentombudet har taushetsplikt og går ikke videre med saken uten ditt samtykke.

Eksempler på hva studentombudet kan bistå med:

  • Spørsmål om hvilke rettigheter og plikter fagskolestudenter har.
  • Ønske om råd eller hjelp i studiesituasjonen.
  • Hjelp til varsling av kritikkverdige forhold.
  • Behov for tilrettelegging for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.
  • Konflikter i relasjon mellom student/student eller student/ansatt (eventuelt veileder)
  • Spørsmål om konfidensialitet og taushetsplikt.
  • Opplevelse av å ikke bli hørt eller få svar innen frist etter at en sak er meldt til skolen.
  • Har en utfordring som student, men er usikker på hvordan det kan tas opp.
  • Hjelpe og bistand ved mistanke om fusk.
  • Hjelpe og bistand til å varsle om trakassering, mobbing eller diskriminering.

Kontaktinformasjon

THYF har pr. desember 2022 ikke studentombud, men vi arbeider for å få dette på plass. Ved behov for kontakt med studentombud - ta kontakt med administrativ leder ved THYF, Anita Wenseth.

Anita Wenseth
Administrativ leder THYF
74 17 45 61 95 13 29 35
Sist oppdatert 12.01.2023