Studiekostnader

Utdanningen er kostnadsfritt men studentene må selv dekke utgifter til læremateriell, PC og opphold til samlinger. Skolen har for tiden ingen studie/semesteravgift.

Sist oppdatert 26.01.2021