Studiekostnader

Utdanningen er kostnadsfri, men studentene må selv dekke utgifter til læremateriell, PC og opphold til samlinger. Trøndelag høyere yrkesfagskole har for tiden ingen studie- eller semesteravgift.

Sist oppdatert 20.04.2021