Eksamen

Under her har vi samlet viktig informasjon til deg som skal ta eksamen.

Generelt

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk. For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen.

Gyldig fravær ved eksamen

En student har rett til å fremstille seg tre ganger til eksamen i samme emne. En student som trekker seg fra eksamen uten gyldig grunn, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller velferdsgrunner og skal være dokumentert. Dette skjema med dokumentasjon må være innsendt senest tre dager etter eksamensdato.

Nødvendig dokumentasjon må følge søknaden. Søknaden behandles ikke uten nødvendig dokumentasjon.

Retten til å gå opp til eksamen reguleres av Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole § 4-5. 

Her finner du skjema for dokumentasjon av gyldig fravær. 

Generelt for kontinuasjonseksamen ved alle avdelinger

1) Frist for oppmelding på våren er 15. april hvert år. 

2) Frist for oppmelding om høsten er 15. september hvert år. NB! For maritime konteeksamener er fristen 15. august.

3) Oppmelding må sendes på e-post til postmottak.thyf@trondelagfylke.no

4) I e-posten må det oppgis fullt navn, fødselsdato og hvilket fag du ønsker å ta eksamen i. Du vil få beskjed om dato og tidspunkt for eksamen etter at oppmeldingsfristen er gått ut. 

Maritime konte-eksamensdatoer er klare:

Hjemmeeksamen: 30. og 31. august skriftlig (Wiseflow). Muntlig 15. september.

Prosjekteksamen: 04.09 – 15.09 skriftlig (Wiseflow). Muntlig 29. september.

NB! Oppmeldingsfrist er 15. august 2023. Send e-post til postmottak.thyf@trondelagfylke.no

LØM-eksamen

Datoene for LØM-eksamen er nå klare:

  • 10. - 12. januar 2024 
  • 22. - 24. mai 2024 

For våre studenter ved studiested Steinkjer går ordinær LØM-eksamen i januar 2024. For resten av våre studenter går ordinær LØM-eksamen i mai 2024.

NB! Dersom du ønsker å melde deg opp til konteeksamen i LØM er fristene for dette som følger:

  • Konte i januar 2024: Frist 15. september 2023
  • Konte i mai 2024: Frist 15. april 2024

Oppmelding til konte må sendes på e-post til postmottak.thyf@trondelagfylke.no

For mer informasjon om gjennomføring av LØM-eksamen, ta kontakt med din faglærer i emnet. 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 01.09.2023