Eksamen

Under her har vi samlet viktig informasjon til deg som skal ta eksamen.

Generelt

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk. For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen.

Generelt for kontinuasjonseksamen ved alle avdelinger

 

1) Frist for oppmelding på våren er 30. april hvert år. 

2) Frist for oppmelding om høsten er 1. oktober hvert år. 

3) Oppmelding må meldes til det studiestedet du studerte på. Ta kontakt med avdelingsleder på ditt studiested. 

4) I e-posten må det oppgis fullt navn, fødselsdato og hvilket fag du ønsker å ta eksamen i. Du vil få beskjed om dato og tidspunkt for eksamen etter at oppmeldingsfristen er gått ut. 

 

Spesifikke bestemmelser

Konteeksamen 2022 THYF, avdeling Trondheim

Eksamensplan 2022 THYF, avdeling Ytre Namdal

Eksamen 2022 THYF, avdeling Stjørdal

Eksamensplan 2022  THYF, avdeling Steinkjer

 Eksamen THYF avd. Gauldal (2).pdf

Eksamen 2022 THYF, avdeling Levanger

Eksamen 2022 THYF, avdeling Chr. Thams

Eksamen 2022 LØM (Ledelse, Økonomi, Markedsføring)

Sist oppdatert 08.04.2022