Eksamen

Under her har vi samlet viktig informasjon til deg som skal ta eksamen.

Generelt

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk. For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen.

Generelt for kontinuasjonseksamen ved alle avdelinger

 

1) Frist for oppmelding på våren er 15. april hvert år. 

2) Frist for oppmelding om høsten er 1. oktober hvert år. 

3) Oppmelding må meldes til det studiestedet du studerte på. Ta kontakt med avdelingsleder på ditt studiested. 

4) I e-posten må det oppgis fullt navn, fødselsdato og hvilket fag du ønsker å ta eksamen i. Du vil få beskjed om dato og tidspunkt for eksamen etter at oppmeldingsfristen er gått ut. 

 

 

Sist oppdatert 28.02.2023