Kontinuering/ny eksamen

Det er ulike frister for oppmelding til kontinueringseksamen.

Generelt

Frist for oppmelding på våren er 30. april. Frist for oppmelding om høsten er 1. oktober. 

Oppmelding må meldes til det studiestedet du studerte på. Ta kontakt med avdelingsleder på ditt studiested. 

I e-posten må det oppgis fullt navn, fødselsdato og hvilket fag du ønsker å ta eksamen i. Du vil få beskjed om dato og tidspunkt for eksamen etter at oppmeldingsfristen er gått ut. 

Spesifikke bestemmelser 

Avd. Trondheim

Maritime linjer: Kontinueringseksamen arrangeres i mai/juni og august/september. (Felles for alle maritime fagskoler i hele landet).

Landbaserte linjer: Kontinueringseksamen arrangeres i desember.

Avd. Ytre Namdal

Her finner du eksamensdatoer og frister for oppmelding ved avd. Ytre Namdal. 

Sist oppdatert 23.06.2021