Kontinuering/ny eksamen

Det er ulike frister for oppmelding til kontinueringseksamen.

Generelt

Frist for oppmelding på våren er 30. april. Frist for oppmelding om høsten er 1. oktober. 

Oppmelding må meldes til det studiestedet du studerte på. Ta kontakt med avdelingsleder på ditt studiested. 

I e-posten må det oppgis fullt navn, fødselsdato og hvilket fag du ønsker å ta eksamen i. Du vil få beskjed om dato og tidspunkt for eksamen etter at oppmeldingsfristen er gått ut. 

Spesifikke bestemmelser 

Avd. Trondheim

Maritime linjer: Kontinueringseksamen arrangeres i mai/juni og august/september. (Felles for alle maritime fagskoler i hele landet).

Landbaserte linjer: Påmeldingsfrist er 5.november til følgende fag:
Kulde- og varmepumpeteknikk
Elkraft
Automatisering
Matteknikk

Alle kontinueringseksamener foregår i perioden 5. - 15. desember 2021.
Påmelding via e-post med navn og aktuelt fag/studie til wileid@trondelagfylke.no

LØM-faget (Ledelse, Økonomi og Markedsføring)

Kontinueringseksamen og eksamen i LØM er sentralgitt. Her finner du mer informasjon om gjennomføring av LØM-eksamen 2022. 

Avd. Ytre Namdal

Her finner du eksamensdatoer og frister for oppmelding ved avd. Ytre Namdal. 

Sist oppdatert 07.10.2021