Lånekassen

Kvittering fra Lånekassen (002).PNG

Over her ser du et eksempel på kvittering fra Lånekassen.

Vi får mange henvendelser som omhandler søknad om stipend og lån. Basert på erfaringer, kan vi komme med følgende gode råd:

For å få behandlet din søknad så hurtig og korrekt som mulig, er det svært viktig at du skriver:   

1) Riktig LÆRESTED (som er Trøndelag høyere yrkesfagskole)

2) Riktig STUDIESTED (som er avdelingen der du har fått plass)

3) Riktig UTDANNING (finn DITT studium)

Dette er valg du gjør inne i selve søknadsskjemaet. 

Forøvrig anbefaler vi at du setter deg godt inn i vilkårene for å få lån og stipend. Dette finner du på Lånekassens hjemmeside.


Her er direkte lenke til Lånekassens hjemmeside.

Sist oppdatert 03.01.2022