Vurdering av skikkethet og krav om politiattest

For enkelte av våre studier gjelder krav til skikkethet og krav om politiattest, jf. internforskriften kap. 3.

Skikkethetsvurdering

En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetningene for å kunne utøve yrket. En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke skikket for yrket. 

I følgende studier gjennomføres skikkethetsvurdering: 

  • Arbeid med de yngste barna
  • Barsel og barnepleie
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Rehabilitering
  • Helse, aldring og aktiv omsorg

 

Krav om politiattest

Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen. 

Les mer om krav til politiattest under det respektive studiet innen helse- og oppvekstfag. 

Hvis du har fått tilbud på et fagskolestudium som krever politiattest, må du sende politiattesten til utdanningsstedet innen fire uker fra du har fått tilbud. Du skal ikke laste opp politiattesten i søknaden din.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Søkere som ikke sender politiattest, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved det aktuelle utdanningen.

Hvis du har merknader på politiattesten, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om behandling av politiattester med merknader.

Sist oppdatert 01.07.2021