Reglement for THYF

Reglementet er et supplement til lokal forskrift for Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Reglementet skal

- sikre at studenter og tilsatte får god informasjon om skolens system for opplæring og utvikling av læringsmiljøet
- gi informasjon om studentenes rettigheter og plikter, herunder fagskolens ansvar og overordnede ordensregler for fagskolene.

Her er skolens reglement. 

Sist oppdatert 14.12.2021