Søknad om fritak

Som student kan du søke fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse, jf. internforskriften §2-10.

Søknad om fritak skrives på eget skjema og sendes til postmottak.thyf@trondelagfylke.no senest 20. september. Husk å merke e-posten med studiested.

Som dokumentasjon kreves attestert kopi av vitnemål, kompetansebevis el.l. fra tilsvarende eller høyere utdanningsinstitusjon, samt læringsutbytte for emnet. Ved søknad på bakgrunn av realkompetanse, må det framlegges dokumentasjon i form av f.eks. attestert kopi av attester/bekreftelser. 

Nødvendig dokumentasjon følge søknaden. Søknaden behandles IKKE uten nødvendig dokumentasjon.  


Søknadsskjema om fritak finner du her

Sist oppdatert 26.01.2023