Søknad om fritak

Som student kan du søke godskriving eller fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse.

Godskriving: Studenter som kan dokumentere å ha bestått likeverdig eller tilsvarende emne ved samme eller en annen fagskole, kan søke om godskriving av deler av tidligere utdanning. 

Fritak: Studenter som kan dokumentere annen relevant utdanning eller kompetanse kan søke fritak for emner. Dokumentert realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. 

Søknad om godskriving og fritak leveres skolen senest 4 uker etter studiestart. 

Som dokumentasjon for godskriving kreves attestert kopi av vitnemål eller kompetansebevis (eller tilsvarende), samt læringsutbyttebeskrivelse for emnet.

Som dokumentasjon for fritak kreves attestert kopi av vitnemål, kompetansebevis eller lignende fra høyere utdanningsinstitusjon, samt læringsutbytte for emnet. Ved søknad på bakgrunn av realkompetanse må det framlegges dokumentasjon i form av for eksempel attestert kopi av attester/bekreftelser.   

Nødvendig dokumentasjon må følge søknaden. Søknaden behandles ikke uten nødvendig dokumentasjon.  

Godskriving og fritak er regulert i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, §§2-9 og 2-10.


Søknadsskjema om fritak finner du her

Sist oppdatert 05.07.2023