Søknad om permisjon

En student som får barn under studiene, har etter  lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 28  rett til permisjon fra studiene under svangerskapet og til omsorg for barn.

I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved fagskolen og har rett til å gjenoppta utdanningen på samme nivå som før permisjonen.

For å motta foreldrestipend i Lånekassen mens du er i permisjon må følgende krav og vilkår være oppfylt:

  • Du må enten være i utdanning, ha permisjon fra utdanningen, eller ha reservert en studieplass.
  • Du må også ha vært i en utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i minst fire måneder før fødselen.
  • Hvis du tar permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, kan du miste retten til foreldrestipend. Hvis du må ta permisjon tidligere, eller hvis det er krav fra lærestedet ditt, kan du fortsatt få foreldrestipend. Men du må legge ved dokumentasjon som viser dette når du søker om foreldrestipend.
  • For mer utfyllende informasjon om Foreldrestipend, se Lånekassen sin side om fødsel og adopsjon.

Du kan også søke om permisjon ved alvorlig sykdom.

Nødvendig dokumentasjon må følge søknaden. Søknaden behandles ikke uten nødvendig dokumentasjon. 

Søknadsskjema finner du her. 

Sist oppdatert 28.08.2023