Søknad om permisjon ved svangerskap

En student som får barn under studiene, har etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 28 rett til permisjon fra studiene under svangerskapet og til omsorg for barn. 
I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved fagskolen og har rett til å gjenoppta utdanningen på samme nivå som før permisjonen. 

Søknadsskjema med dokumentasjon om termindato sendes på e-post til postmottak@trondelagfylke.no

Her finner du søknadsskjemaet. 

Sist oppdatert 16.05.2022