Søknad om reservasjon av studieplass

Søknad om reservasjon av studieplass

Søkere som har fått opptak ved en fagskole, kan etter søknad få inntil to års utsettelse av studiestart ved sykdom, svangerskap/barsel, verneplikt eller andre tungtveiende grunner.

Søknaden vil bli registert i Trøndelag fylkeskommunes saks- og dokumentsystem og vil bli behandlet av ansvarlig saksbehandler ved ditt studiested.

Nødvendig dokumentasjon må følge søknaden. Søknaden behandles ikke hvis legeattest (eller evt. dokumentasjon på verneplikt) mangler.

Reservasjon av studieplass reguleres av Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole § 2-12,

Søknadsskjema finner du her. 

Sist oppdatert 05.07.2023