Studentombudet

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved fagskolene i Midt-Nord-samarbeidet råd og veiledning i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudtjenesten er et lavterskeltilbud – ingen sak er for stor eller for liten!

Du kan spørre Studentombudet om alle spørsmål knyttet til dine rettigheter og plikter du har som student. Studentombudet har taushetsplikt, tjenesten er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt!

Kontaktinfo