Felles Studentombud

Oversiktskart_november 2023.jpg

Studentombudet jobber for at alle fagskolestudentene i Midt-Nord-samarbeidet får ivaretatt sine rettigheter knytta til studiesituasjonen. Til grunn for arbeidet ligger et felles mandat.

Sist oppdatert 14.11.2023