Studielån

Som student kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen. Vi mottar mange spørsmål omkring dette. Under her får du svar på aktuelle problemstillinger.

Hva gjør fagskolen? Hva gjør Lånekassen?

Alle fagskoler skal rapportere inn avsluttende vurdering (eksamensresultater) for sine studenter til NSD/DBH-F (Norsk senter for forskningsdata/Database for statistikk om høyere utdanning).

Lånekassen mottar avsluttende vurdering fra fagskoler via DBH to ganger pr. år. 

Rapportering:
15. mars for avsluttende vurdering for høstsemesteret. 
15. august for avsluttende vurdering for vårsemesteret.


Fagskoler skal kun rapportere avsluttende vurdering for utdanninger som er godkjent av NOKUT.

Har du fått melding fra Lånekassen om at din søknad ikke kan vurderes pga manglende eksamensdata?

Studenter som søker om lån og stipend før fristen for rapportering er passert, kan oppleve å bli regnet som mer enn 60 studiepoeng forsinket i utdanningen. Studentene må da dokumentere avsluttende vurdering i emnene de har bestått/ikke bestått, slik at Lånekassen får behandlet søknaden om lån og stipend. Dette gjelder også studenter som har fått utsatt eksamen eller som skal ta kontinuasjonseksamen i august.

Kilde: Lånekassen

Sist oppdatert 31.08.2023