Søknad om tilrettelegging ved eksamen og prøver

Tilrettelegging ved eksamen og prøver

Ved skriftlig eksamen kan det gis utvidet tid med inntil 25% av normal eksamenstid, maksimalt én time. Forlenget tid på prøver er 10 minutter pr. time. Sistnevnte avtales med faglærer.
Søknad kan gjerne sendes inn ved studiestart, søknadsfrist er senest 1 måned før eksamen. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen.

Søknadsskjemaet finner du her

Lese- og skrivevansker

Personer med dysleksi (som er utredet og har en rapport på det) har krav på å få hjelpemidler som hjelper dem med å skrive, lese og lytte.

Eksempler på hjelpemidler/programmer er Lingdys og Intoword. Det finnes mange ulike hjelpemidler og programmer.

Personer som har påvist lese- og skrivevansker kan søke om hjelpemidler til f.eks. kjøp av lisenser. Her kan du lese om rettigheter man har: Datahjelpemidler

Man har også rett til å låne pensum som lydbøker: Lydbøker

Hvordan får jeg hjelp?

Du må dokumentere ditt behov med en såkalt sakkyndigrapport. Rapporten sender du til ditt studiested. 

 • Har du sakkyndigrapport som er under 10 år gammel?
  • Send det til studiestedet, samt ta den med til ditt lokale NAV-kontor. NAV hjelpemiddelsentral skal kunne bistå i prosessen.
  • Er rapporten over 10 år gammel?
   • Ring til kommunens pp-tjeneste (pedagogisk-psykologisk tjeneste). Der kan du få innkalling til en ny utredning.
   • Når utredningen er ferdig og du har fått rapport som bekrefter dysleksi, så henvender du deg til ditt lokale NAV-kontor.
   • Rapporten sender du til ditt studiested. 
Sist oppdatert 27.01.2023