Tilrettelegging ved eksamen

Ved skriftlig eksamen kan det gis utvidet tid med inntil 25% av normal eksamenstid. Forlenget tid på prøver er 10 minutter pr. time. Sistnevnte avtales med faglærer. Det skal normalt søkes for hver eksamensperiode, men dersom grunnlaget for tilrettelegging er av permanent karakter, kan det gjøres unntak for dette.

Søknad må sendes senest en måned før eksamen. 

Her finner du søknadsskjema for landbaserte linjer. 

Her er søknadsskjema for maritime linjer

Sist oppdatert 18.08.2021