Søknad om tilrettelegging

Tilrettelegging

Det kan søkes om tilrettelegging av eksamen, prøver, undervisning og fasiliteter.

Søknad kan gjerne sendes inn ved studiestart. Søknadsfrist er 15. september for høstsemesteret, 15. februar for vårsemesteret og 15. september for hele studieløpet. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen.

Nødvendig dokumentasjon må følge søknaden. Søknaden behandles IKKE hvis skriftlig uttalelse fra sakkyndig mangler (sakkyndig kan være PPT, psykolog, lege, logoped eller andre sakkyndige).

Krav på tilrettelegging reguleres av Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole § 4-8.

Søknadsskjemaet finner du her

Lese- og skrivevansker

Personer med dysleksi (som er utredet og har en rapport på det) har krav på å få hjelpemidler som hjelper dem med å skrive, lese og lytte.

Eksempler på hjelpemidler/programmer er Lingdys og Intoword. Det finnes mange ulike hjelpemidler og programmer.

Personer som har påvist lese- og skrivevansker kan søke om hjelpemidler til f.eks. kjøp av lisenser. Her kan du lese om rettigheter man har: Datahjelpemidler

Man har også rett til å låne pensum som lydbøker: Lydbøker

Hvordan får jeg hjelp?

Du må dokumentere ditt behov med en såkalt sakkyndigrapport. Rapporten sender du til ditt studiested. 

 • Har du sakkyndigrapport som er under 10 år gammel?
  • Send det til studiestedet, samt ta den med til ditt lokale NAV-kontor. NAV hjelpemiddelsentral skal kunne bistå i prosessen.
  • Er rapporten over 10 år gammel?
   • Ring til kommunens pp-tjeneste (pedagogisk-psykologisk tjeneste). Der kan du få innkalling til en ny utredning.
   • Når utredningen er ferdig og du har fått rapport som bekrefter dysleksi, så henvender du deg til ditt lokale NAV-kontor.
   • Rapporten sender du til ditt studiested. 

Ekstra støtte fra Lånekassen

Du kan søke om ekstra stipend fra Lånekassen hvis dine lærevansker hindrer deg fra å jobbe ved siden av studiene. Her kan du lese mer på:

dysleksinorge.no
Lånekassen

Sist oppdatert 29.08.2023