Tilrettelegging

Tilrettelegging ved eksamen og prøver

Ved skriftlig eksamen kan det gis utvidet tid med inntil 25% av normal eksamenstid. Forlenget tid på prøver er 10 minutter pr. time. Sistnevnte avtales med faglærer.
Det skal normalt søkes for hver eksamensperiode, men dersom grunnlaget for tilrettelegging er av permanent karakter, kan det gjøres unntak for dette.

Søknad må sendes senest én måned før eksamen. Det er ulike søknadsskjema avhengig av hvilket studium du tar:

Her finner du søknadsskjema for landbaserte linjer. 

Her er søknadsskjema for maritime linjer

Lese- og skrivevansker

Personer med dysleksi (som er utredet og har en rapport på det) har krav på å få hjelpemidler som hjelper dem med å skrive, lese og lytte.

Eksempler på hjelpemidler/programmer er Lingdys og Intoword. Det finnes mange ulike hjelpemidler og programmer.

Personer som har påvist lese- og skrivevansker kan søke om hjelpemidler til f.eks. kjøp av lisenser. Her kan du lese om rettigheter man har: Datahjelpemidler

Man har også rett til å låne pensum som lydbøker: Lydbøker

Hvordan får jeg hjelp?

Du må dokumentere ditt behov med en såkalt sakkyndigrapport. Rapporten sender du til ditt studiested. 

 • Har du sakkyndigrapport som er under 10 år gammel?
  • Send det til studiestedet, samt ta den med til ditt lokale NAV-kontor. NAV hjelpemiddelsentral skal kunne bistå i prosessen.
  • Er rapporten over 10 år gammel?
   • Ring til kommunens pp-tjeneste (pedagogisk-psykologisk tjeneste). Der kan du få innkalling til en ny utredning.
   • Når utredningen er ferdig og du har fått rapport som bekrefter dysleksi, så henvender du deg til ditt lokale NAV-kontor.
   • Rapporten sender du til ditt studiested. 
Sist oppdatert 01.06.2022