Anlegg

Studenter i rør.jpg
Foto: THYF

Utdanningen i anlegg gir deg opplæring i dimensjonering og drift av flere typer anlegg i jord og fjell, landmåling, betong- og stålkonstruksjoner, fjellarbeid, kommunalteknikk og geoteknikk. Du lærer også om prosjektstyring, anbud, økonomi og ledelse.

Fordypningen kvalifiserer for jobber innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk -saksbehandling og undervisning.

Fagskoleingeniør med fordypning anlegg og relevant praksis, har kompetanse til å arbeide som entreprenører, byggeledere/anleggsledere, oppsynsmenn, kontrollører, kommuneteknikere, stikningsteknikere i virksomheter som driver med produksjon, vedlikehold og kontroll av alle typer anlegg, som for eksempel veganlegg, baneanlegg, dam-anlegg, kaianlegg, kraftverk m.m.

Studiesteder

THYF Stjørdal, heltid og deltid
THYF Chr. Thams, deltid

Studieplaner

Studieplan Anlegg heltid og deltid Stjørdal og deltid Chr Thams. 2023 rev.03.pdf

THYF Chr. Thams Anlegg 2020-2023

THYF Stjørdal Anlegg 2022-2023

THYF Chr. Thams Anlegg 2022 V02

Bokliste

Bokliste Anlegg  Chr. Thams høst 2022

Bokliste THYF Stjørdal finner du her

 

 

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 22.09.2023