Anlegg

Studenter i rør.jpg
Foto: THYF

Utdanningen i anlegg gir deg opplæring i dimensjonering og drift av flere typer anlegg i jord og fjell, landmåling, betong- og stålkonstruksjoner, fjellarbeid, kommunalteknikk og geoteknikk. Du lærer også om prosjektstyring, anbud, økonomi og ledelse.

Fordypningen kvalifiserer for jobber innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk -saksbehandling og undervisning.

Fagskoleingeniør med fordypning anlegg og relevant praksis, har kompetanse til å arbeide som entreprenører, byggeledere/anleggsledere, oppsynsmenn, kontrollører, kommuneteknikere, stikningsteknikere i virksomheter som driver med produksjon, vedlikehold og kontroll av alle typer anlegg, som for eksempel veganlegg, baneanlegg, dam-anlegg, kaianlegg, kraftverk m.m.

Studiesteder

THYF Stjørdal, heltid og deltid
THYF Chr. Thams, deltid

Studieplaner

Studieplan Anlegg heltid og deltid THYF Stjørdal og deltid THYF Chr. Thams 2023

THYF Chr. Thams Anlegg 2020-2023

THYF Stjørdal Anlegg 2022-2023

THYF Chr. Thams Anlegg 2022 V02

Bokliste

Bokliste Anlegg  Chr. Thams høst 2022

Bokliste THYF Stjørdal finner du her

 

 

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 29.03.2023