Arbeid med de yngste barna i barnehagen

Deltidsstudiet Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der de yngste barna er.
Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet.

Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verden. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel.

Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium over to år med styrt progresjon. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren.
Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse ansatt i barnehage. Studiet er yrkesrettet og praksisrelatert og foregår i et samspill mellom praktiske erfaringer og relevant teori. 

Studiested

Levanger

 

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 01.03.2021