Automatisering

Studiet gir kunnskap om elektroniske systemer, elektriske systemer, reguleringssystemer, industriell måleteknikk, energitekniske styringssystemer, prosesskontroll, realfaglige redskap som matematikk, og fysikk, yrkesrettet kommunikasjon og ledelse- økonomi og markedsføring.

En automasjonsingeniørs arbeidsområde kan være innenfor offshore-virksomhet, prosess- og produksjonsindustri, bygg-automatisering og forskning og utvikling. Aktuelle stillinger kan være prosjektledere, konstruktører, arbeids- og driftsledere, salg og markedsføring m.m. Utdanningen kvalifiserer også til å undervise som faglærer i videregående skole.

Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvaret (elektroinstallatør) i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskravene for de som skal være kvalifisert personell (EKOM-installatør) for ekomnett-autorisasjon (ENA) etter Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften).

Studiesteder

THYF Trondheim, heltid
THYF Chr.Thams  - deltid settes ikke i gang høsten 2023

Studieplan

Studieplan Automatisering Heltid Trondheim H23 og Deltid Chr Thams H24

 

 

Studieplaner og pensumlister

Merk!
Oppdaterte studieplaner og pensumlister for studieåret 2022/2023 vil bli publisert primo/medio august. Vi anbefaler at du venter med å kjøpe bøker før endelig pensumliste er klar. 

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 05.07.2023