Barn med særskilte behov

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Christian Thams tilbyr en to-årig, høyere yrkesutdanning i studiet Barn med særskilte behov. Deltidsstudiet gir 60 studiepoeng og er organisert med faste samlinger én dag i uka på skolen i kombinasjon med webinar. Du som student kan velge å delta som nettstudent.


Studiet tar sikte på å utdanne reflekterte yrkesutøvere innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe.
Det er et mål å legge til rette for at så mange barn og ungdommer som mulig skal ha kvalitativt gode tilbud innenfor ordinære barnehage-, skole- og fritidstilbud.

Studiested

Christian Thams

 

 

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 01.03.2021