Barsel og barnepleie

barsel og barnepleie.jpg
Foto: Erik Bjørseth

Barselpleie gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen relevante temaer som omfatter fødsel og barseltid og kvalifiserer for arbeid på sykehus, på føde- og barselavdelinger og i kommunehelsetjenesten, på helsestasjon, mor & barn-institusjon osv.

Barnepleie gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen temaer som omfatter barnet fra fosterlivet fram til 18 år, og kvalifiserer til å arbeide med barn på sykehus, i kommunale institusjoner og andre arbeidsplasser med barn. Fagskoleutdanningen i barsel- og barnepleie gjennomføres som deltidsstudier over fire semester (2 år) med omfang tilsvarende ett år som heltidsstudium. Alle studenter som fullfører og består utdanningen, vil få vitnemål med gradsbenevnelsen "Vocationel Diploma", på norsk, fagskolegrad. 

 

Studiested

THYF Levanger, deltid

Studieplan 2022-2024
Studieplan 2023-2025

Bokliste

Pensumliste Emne 1 2022-23

 

Krav om politiattest

Til våre studier i helse- og oppvekstfag er det krav om politiattest (vandelsattest), jf Fagkolelovens § 27, Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 19 og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag (internforskriften) § 3-2. 

Hvis du har fått tilbud på et fagskolestudium som krever politiattest, må du sende politiattesten til utdanningsstedet innen fire uker fra du har fått tilbud. Du skal ikke laste opp politiattesten i søknaden din.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Søkere som ikke sender politiattest, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved det aktuelle utdanningen.

Hvis du har merknader på politiattesten, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om behandling av politiattester med merknader.

 

§ 3-2 Krav om politiattest

(1) Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som en del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 27, forskrift om fagskoleutdanning kapittel 4 og politiregisterloven § 37 og § 39.    

 

Hvor og hvordan søker jeg om politiattest?

Her søker du om politiattest.

Hvordan videresender jeg politiattesten?

Du kan skrive den ut og sende den i konvolutt med frimerke til denne adressen:

Trøndelag høyere yrkesfagskole
Sentralt postmottak, postboks 2560
7735 Steinkjer

Eller:

Du kan sende den digitalt ved å bruke denne linken: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/817920632
Her må du bruke bank-ID for å logge inn. 

NB! Det er svært viktig at den merkes med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Samlingsbasert/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 09.05.2023