Barsel og barnepleie

Barselpleie gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen relevante temaer som omfatter fødsel og barseltid og kvalifiserer for arbeid på sykehus, på føde- og barselavdelinger og i kommunehelsetjenesten, på helsestasjon, mor & barn-institusjon osv.

Barnepleie gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen temaer som omfatter barnet fra fosterlivet fram til 18 år, og kvalifiserer til å arbeide med barn på sykehus, i kommunale institusjoner og andre arbeidsplasser med barn. Fagskoleutdanningen i barsel- og barnepleie gjennomføres som deltidsstudier over fire semester (2 år) med omfang tilsvarende ett år som heltidsstudium. Alle studenter som fullfører og består utdanningen, vil få vitnemål med gradsbenevnelsen "Vocationel Diploma".

Studiested

Levanger

 

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 01.03.2021