Barsel og barnepleie

Barselpleie gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen relevante temaer som omfatter fødsel og barseltid og kvalifiserer for arbeid på sykehus, på føde- og barselavdelinger og i kommunehelsetjenesten, på helsestasjon, mor & barn-institusjon osv.

Barnepleie gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen temaer som omfatter barnet fra fosterlivet fram til 18 år, og kvalifiserer til å arbeide med barn på sykehus, i kommunale institusjoner og andre arbeidsplasser med barn. Fagskoleutdanningen i barsel- og barnepleie gjennomføres som deltidsstudier over fire semester (2 år) med omfang tilsvarende ett år som heltidsstudium. Alle studenter som fullfører og består utdanningen, vil få vitnemål med gradsbenevnelsen "Vocationel Diploma".

Samlingsdager høsten 2021 finner du her.

Studiested

Levanger

 

 

Krav om politiattest

Til våre studier i helse- og oppvekstfag er det krav om politiattest (vandelsattest), jf Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. 

§ 3-2.Krav om politiattest

(1) Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 27, forskrift om fagskoleutdanning kapittel 3 og politiregisterloven § 37 og § 39.

 

Her søker du om politiattest.

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 10.06.2021