Bergteknikk

mineralstein.jpg

Bergteknikeren vil ha allsidige kunnskaper innenfor alle bransjer av norsk bergverksdrift, både industrimineraler, byggeråstoffer, naturstein, malmer og kull. Studenten vil også få solid kunnskap innenfor tunneldrift og andre tyngre anleggsprosjekter. 

Bergteknikeren har kompetanse til å gå inn i stilling som formann/stiger i bergverks- og anleggsbedrifter.
Nye tekniske- og miljømessige krav krever at ansvarlig utførende får nødvendig oppdatert kompetanse. Også endring i lovverket stiller skjerpede krav for å få utføre slikt arbeid.

Utdanningen gir mulighet for generell studiekompetanse. Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det bygge ut studiekompetansen slik at den oppfyller krav til opptak ved videre studier i geologi og bergteknikk ved NTNU.

Studiested

THYF Stjørdal - kun deltid høsten 2023

Studieplan 

Studieplan Bergteknikk deltid 2020

Studieplan Bergteknikk heltid 2021

Studieplan Bergteknikk heltid og deltid 2022-2023

Studieplan Bergteknikk heltid og deltid Stjørdal 2023

Bokliste

Bokliste finner du her

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 22.03.2023