Dekksoffiser

Utdanningen tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid, gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Studiet er to-årig på heltid. Utdanningen gir deg 120 studiepoeng og generell studiekompetanse og mulighet til å bygge på til maritim bachelorutdanning.

Dekksoffiserutdanningen har følgende emner:

  • Navigering
  • Lasting, lossing og stuing
  • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
  • Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate)
  • Maritim engelsk
  • Fysikk
  • Matematikk
  • Norsk kommunikasjon

Simulator blir benyttet i undervisningen.

Studiesteder

Ytre Namdal, Rørvik
Trondheim

 

Eksamensportal Wiseflow

Klikk her for oppstartsguide til Wiseflow.

 

Studieplaner og pensumlister

Merk!
Oppdaterte studieplaner og pensumlister for studieåret 2022/2023 vil bli publisert primo/medio august. Vi anbefaler at du venter med å kjøpe bøker før endelig pensumliste er klar. 

Skole/heltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 31.05.2022