Dekksoffiser på ledelsesnivå

Utdanningen tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid, gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Studiet er to-årig på heltid. Utdanningen gir deg 120 studiepoeng og generell studiekompetanse og mulighet til å bygge på til maritim bachelorutdanning.

Dekksoffiserutdanningen har følgende emner:

  • Navigering
  • Lasting, lossing og stuing
  • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
  • Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate)
  • Maritim engelsk
  • Fysikk
  • Matematikk
  • Norsk kommunikasjon

Simulator blir benyttet i undervisningen.

Studiesteder

THYF Ytre Namdal, heltid
THYF Trondheim heltid

Studieplan

THYF Ytre Namdal 2022-2024

THYF Trondheim 2022-2024

 

Eksamensportal Wiseflow

Klikk her for oppstartsguide til Wiseflow.

 

Skole/heltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 24.01.2023