Elkraft

Når du velger utdanning innen elkraft vil du kunne arbeide både med produksjon, overføring og forbruk av elektrisk energi. I tillegg kan du arbeide med å planlegge og utføre elektriske installasjoner i alle typer bygg.
Fagskoleingeniøren må ha kunnskaper om teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

Arbeidsmarkedet er både innen elektrisitetsverk, private bedrifter og offentlig virksomhet. I tillegg har oljebransjen behov for elektroutdannet personell for å kunne bygge og drifte det elektriske anlegget om bord på plattformer. Du er etter endt studium også kvalifisert for å kunne avlegge installatørprøve. For å kunne melde seg opp til installatørprøven kreves to års praksis etter avsluttet fagskoleutdanning.

Studiesteder

THYF Steinkjer - deltid
THYF Trondheim - heltid
THYF Chr. Thams - deltid

 

Studieplan

 Elkraft 2020-2023 THYF Chr.Thams

Elektro fordypning elkraft 2022-2025 THYF Steinkjer og Hadsel

Elkraft 2022-2023 THYF Trondheim

Elkraft THYF Chr.Thams Høst 2022 V02

Samlingsplan 

Samlinger 2022-2023 Steinkjer/Melbu finner du her
Studiets oppbygging THYF Steinkjer 2021-2024 finner du her. 
Studiets oppbygging THYF Steinkjer 2022-2025 finner du her.

 

Bokliste

THYF Chr.Thams høst 2022

THYF Steinkjer 1.klasse 2022

 

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 02.12.2022