Elkraft

Når du velger utdanning innen elkraft vil du kunne arbeide både med produksjon, overføring og forbruk av elektrisk energi. I tillegg kan du arbeide med å planlegge og utføre elektriske installasjoner i alle typer bygg.
Fagskoleingeniøren må ha kunnskaper om teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

Arbeidsmarkedet er både innen elektrisitetsverk, private bedrifter og offentlig virksomhet. I tillegg har oljebransjen behov for elektroutdannet personell for å kunne bygge og drifte det elektriske anlegget om bord på plattformer. Du er etter endt studium også kvalifisert for å kunne avlegge installatørprøve. For å kunne melde seg opp til installatørprøven kreves to års praksis etter avsluttet fagskoleutdanning.

Studiesteder

Steinkjer
Trondheim
Chr. Thams

 

 

 

Årsplan 

Samlinger Steinkjer/Nordland finner du her
Studiets oppbygging Steinkjer finner du her. 

Bokliste avd. Trondheim

Elkraft EK2 Trondheim finner du her
1EA og 2AU Trondheim finner du her

Bokliste avd. Steinkjer

1. klasse Steinkjer og Hadsel fagskole finner du her

Bokliste avd. Chr. Thams

1.klasse elektrofag finner du her.

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 17.08.2021