Helse, aldring og aktiv omsorg

Utdanningen har et overordnet mål om å gi yrkesutøveren mulighet til å øke sin fagkompetanse og faglige bevissthet innen veiledning.

Grunnet for få søkere vil ikke studiet bli igangsatt høsten 2021. Neste opptak vil være høsten 2022 med søknadsfrist 15.april 2022.


Utdanningen gir opplæring i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse.

Studiet omfatter også organisering, system og ledelse. Fordypningen gir deg kompetanse på oppgaver og utfordringer innen eldreomsorg, i dag og i framtida. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med eldre i privat og offentlig sektor.

Studiested

Christian Thams

 

 

Krav om politiattest

Til våre studier i helse- og oppvekstfag er det krav om politiattest (vandelsattest), jf Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. 

§ 3-2.Krav om politiattest

(1) Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 27, forskrift om fagskoleutdanning kapittel 3 og politiregisterloven § 37 og § 39.

 

Her søker du om politiattest.

 

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 04.06.2021