Helse, aldring og aktiv omsorg

Utdanningen har et overordnet mål om å gi yrkesutøveren mulighet til å øke sin fagkompetanse og faglige bevissthet innen veiledning.


Utdanningen gir opplæring i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse.

Studiet omfatter også organisering, system og ledelse. Fordypningen gir deg kompetanse på oppgaver og utfordringer innen eldreomsorg, i dag og i framtida. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med eldre i privat og offentlig sektor.

Studiested

Christian Thams

 

 

 

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 02.03.2021