Kart- og oppmålingsfag

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Gauldal har tilbud innen kart og oppmåling, eller geomatikk som er den moderne betegnelsen på faget.
Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Det arbeides med stedfestet (koordinatfestet) informasjon. Fagfeltet omfatter således fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri, GIS.

Dette er et heltidsstudium over to år. Det er opptak annethvert år (oddetallsår). 

Studiested

Gauldal, Støren

 

Velkommen som ny student høsten 2021

Info til nye studenter avd. Gauldal.pdf

 

 

Skole/heltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 23.08.2021