Kart- og oppmålingsfag

Kart og oppmåling Foto Ronny Danielsen Student Malin Bakås Hov.jpg
Studenter ved THYF Gauldal som er ute og gjør praktisk landmåling. Foto: Ronny Danielsen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Gauldal har tilbud innen kart og oppmåling, eller geomatikk som er den moderne betegnelsen på faget.
Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Det arbeides med stedfestet (koordinatfestet) informasjon. Fagfeltet omfatter således fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri, GIS.

Studiet kan tas både på hel- og deltid. Det er opptak annethvert år til heltid- (oddetallsår) og deltidsstudiet (partallsår).

Høsten 2022 satte vi igang et deltidstilbud. Dette er et samlingsbasert studium over fire år hvor man tar 15 studiepoeng pr. semester i gjennomsnitt. Neste oppstart av deltidsstudiet blir høsten 2024.  

Spesielle opptakskrav 

Søkere med ulike bakgrunner kan søke opptak til fagskoleutdanning i kart- og oppmålingsfag. Det er tre alternativ:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra en yrkesutdanning. 

2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i fellesfag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2. Ved opptak på bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på at hen har realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene. 

3. Generell studiekompetanse. 

For alternativ 1 er det ikke definert noen bestemt yrkesfaglig bakgrunn. 
Søkere som kan dokumentere at de skaffer seg ett av de tre grunnlagene for opptak etter opptaksfristen, men før studiestart, kan tildeles studieplass på vilkår om bestått prøve. 

Studiested

THYF Gauldal, Støren

Velkomstbrev

Info til nye studenter 2023

 

 Her søker du

Samordna opptak

 

 

120 studiepoeng

Skole/heltid eller nett/deltid

Sist oppdatert 29.06.2023