Kart- og oppmålingsfag

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Gauldal har tilbud innen kart og oppmåling, eller geomatikk som er den moderne betegnelsen på faget.
Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Det arbeides med stedfestet (koordinatfestet) informasjon. Fagfeltet omfatter således fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri, GIS.

Studiet kan tas både på hel- og deltid. Det er opptak annethvert år til heltid- (oddetallsår) og deltidsstudiet (partallsår).

Høsten 2022 satte vi igang et deltidstilbud. Dette er et samlingsbasert studium over fire år hvor man tar 15 studiepoeng pr. semester i gjennomsnitt. Neste oppstart av deltidsstudiet blir høsten 2024.  

Spesielle opptakskrav 

Med generell studiekompetanse oppfyller du kravene for opptak til kart- og oppmålingsstudiet. Til forskjell fra en del andre fagskolestudier er det her ikke et absolutt krav at du har fagbrev eller relevant praksis. 

Studiested

THYF Gauldal, Støren

 

 

 

 

120 studiepoeng

Skole/heltid eller nett/deltid

Sist oppdatert 20.10.2022