Kart- og oppmålingsfag

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Gauldal har tilbud innen kart og oppmåling, eller geomatikk som er den moderne betegnelsen på faget.
Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Det arbeides med stedfestet (koordinatfestet) informasjon. Fagfeltet omfatter således fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri, GIS.

Dette er et heltidsstudium over to år. Det er opptak annethvert år (oddetallsår). 

Fra høsten 2022 starter vi imidlertid et nytt tilbud innen kart- og oppmålingsfaget. Dette er et samlingsbasert deltidsstudium over fire år. Det vil si 15 studiepoeng pr. semester i gjennomsnitt. Dette er et tilbud som kanskje kan passe deg som ønsker å studere ved siden av å jobbe? Eller at du er bosatt et stykke unna, og ikke har mulighet til møte ved skolen daglig.

Detaljert studieplan for deltidsstudiet er ikke klar enda, men emnene vil være de samme som for heltidsstudiet. Oppstart av det nye tilbudet forutsetter at vi får tilstrekkelig antall studenter.

Har du generell studiekompetanse? 

Til forskjell fra en del andre fagskolestudier er det her ikke et absolutt krav at du har fagbrev eller relevant praksis. Har du generell studiekompetanse, oppfyller du også kravene for opptak.

Studiested

Gauldal, Støren

 

 

 

 

120 studiepoeng

Skole/heltid eller nett/deltid

Sist oppdatert 20.01.2022