Kornproduksjon og driftsledelse

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Chr. Thams tilbyr i samarbeid med Grønt kompetansesenter på Skjetlein videregående skole to høyere yrkesfaglige utdanninger innen naturbruk: Kornproduksjon og driftsledelse og Melkeproduksjon og driftsledelse.

Utdanningene retter seg mot bønder/kommende bønder som ønsker yrkesutdanninger utover tilbudet i videregående skole, ansatte/framtidige ansatte i rådgivingsapparatet i landbruket og fagarbeidere i landbruket.

Fullført utdanning gir fagskolegrad på 60 studiepoeng og rett til å bruke tittelen agrotekniker.

De 1-årige utdanningene tilbys som deltidsstudier over 2 år. Det betyr at du kan være i full jobb mens du tar utdanningen.

Deltidsstudiet er organisert med samlinger på Skjetlein videregående skole og digital, synkron, undervisning. Det tas videoopptak av den digitale undervisning, disse gjøres tilgjengelig for studentene. Skjetlein ligger i Trondheim kommune, 17 km sør for byen.

De to studiene har egne studieplaner inndelt i ulike emner og tema. Emnet driftsledelse og økonomi er felles for begge studiene, og har felles undervisning. Andre studieår gjennomfører studentene også et tverrfaglig praksisrettet hovedprosjekt.

Riktig agronomi, bruk av teknologi, klima- og miljøtiltak, økonomistyring med mer stiller stadig høyere krav til kompetanse.

I løpet av denne utdanningen skal du derfor lære å:

  • Etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på kornproduksjon
  • Kunne utarbeide, vurdere og iverksette planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruksforetak ut fra bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger
  • Kunne kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi og miljøplanlegging i kornproduksjon på bedriftsnivå
  • Produsere trygg mat med høy kvalitet og sikre bærekraftig matproduksjon

NB!
Studiet vil ikke bli igangsatt høsten 2023. 

 

 

 

Samlingsbasert/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 24.01.2023