Ledelse i havbruksoperasjoner

Studiet skal utdanne personell på ledernivå til sjøbasert servicenæring. Utdanningen skal bidra til en økt formalkvalifikasjon der ledelse, sikkerhet og fiskevelferd er sentrale områder i opplæringen.

Studentene skal få en fremtidsrettet, oppdatert og direkte yrkesrettet utdanning i havbruksoperasjoner, som skal gi et kompetansenivå som gjør dem attraktive i alle typer bedrifter som jobber med operasjoner i havrommet.

Studiested

Ytre Namdal, Rørvik

 

 

Studieplaner og pensumlister

Merk!
Oppdaterte studieplaner og pensumlister for studieåret 2022/2023 vil bli publisert primo/medio august. Vi anbefaler at du venter med å kjøpe bøker før endelig pensumliste er klar. 

Eksamensportal Wiseflow

Klikk her for oppstartsguide til Wiseflow. '

Samlingsplan 

Her finner du samlingsplanen for kull 2022.

NB! Du møter på Rørvik eller Frøya uka etter på de stedbundne samlingene.

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 08.07.2022