Ledelse i havbruksoperasjoner

Studiet skal utdanne personell på ledernivå til sjøbasert servicenæring. Utdanningen skal bidra til en økt formalkvalifikasjon der ledelse, sikkerhet og fiskevelferd er sentrale områder i opplæringen.

Studentene skal få en fremtidsrettet, oppdatert og direkte yrkesrettet utdanning i havbruksoperasjoner, som skal gi et kompetansenivå som gjør dem attraktive i alle typer bedrifter som jobber med operasjoner i havrommet.

Studiested

Ytre Namdal, Rørvik

 

 

 

Samlingsplan 2021-2022

Klikk her for oversikt over samlingsuker.

Eksamensportal Wiseflow

Klikk her for oppstartsguide til Wiseflow. 

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 17.11.2021