Ledelse sjøbasert akvakultur

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Ytre Namdal tilbyr dette studiet som deltidsstudium; nettbasert med samlinger på Rørvik. Ett år tas over to år med til sammen ti samlinger. Ledelse sjøbasert akvakultur utgjør 60 studiepoeng. Studiet kan kombineres med jobb.

Studiet er bygd opp av moduler innenfor ledelse, kvalitetssystemer og HMS, biologi og produksjonsplanlegging. 

Utdanningen skal bidra til å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft til en næring i sterk vekst, der næringen selv peker på helhetlig kompetanse innen ulike ledelsesnivåer som et særdeles viktig punkt for en videre bærekraftig utvikling. 

Studiested

Ytre Namdal, Rørvik

 

Velkomstbrev 2021 - Nettbaserte studier med samlinger YN.pdf

Samlingsplan 2021-2022

Klikk her for oversikt over samlingsuker.

Eksamensportal Wiseflow

Klikk her for oppstartsguide til Wiseflow

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 20.08.2021