Ledelse sjøbasert akvakultur

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Ytre Namdal tilbyr dette studiet som deltidsstudium; nettbasert med samlinger på Rørvik. Ett år tas over to år med til sammen ti samlinger. Ledelse sjøbasert akvakultur utgjør 60 studiepoeng. Studiet kan kombineres med jobb.

Studiet er bygd opp av moduler innenfor ledelse, kvalitetssystemer og HMS, biologi og produksjonsplanlegging. 

Utdanningen skal bidra til å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft til en næring i sterk vekst, der næringen selv peker på helhetlig kompetanse innen ulike ledelsesnivåer som et særdeles viktig punkt for en videre bærekraftig utvikling. 

Studiet kan tilbys på Frøya forutsatt tilstrekkelig antall studenter. 

Studiested

THYF Ytre Namdal, Rørvik - deltid

Studieplan

Studieplan ledelse sjøbasert akvakultur 2021

Studieplan Ledelse sjøbasert akvakultur 2023 Deltid THYF Ytre Namdal

Samlingsplan

Oversikt samlingstidspunkt og -sted sjøbasert akvakultur 2023-2024

NB! Du møter på Rørvik eller Frøya uka etter på de stedbundne samlingene. 

  

Eksamensportal Wiseflow

Klikk her for oppstartsguide til Wiseflow

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 28.06.2023