Ledelse sjøbasert akvakultur

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Ytre Namdal tilbyr dette studiet som deltidsstudium; nettbasert med samlinger på Rørvik. Ett år tas over to år med til sammen ti samlinger. Ledelse sjøbasert akvakultur utgjør 60 studiepoeng. Studiet kan kombineres med jobb.

Studiet er bygd opp av moduler innenfor ledelse, kvalitetssystemer og HMS, biologi og produksjonsplanlegging. 

Utdanningen skal bidra til å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft til en næring i sterk vekst, der næringen selv peker på helhetlig kompetanse innen ulike ledelsesnivåer som et særdeles viktig punkt for en videre bærekraftig utvikling. 

Studiested

Ytre Namdal, Rørvik

 

Samlingsplan

Her finner du samlingsplan for kull 2022.

NB! Du møter på Rørvik eller Frøya uka etter på de stedbundne samlingene. 

 

Eksamensportal Wiseflow

Klikk her for oppstartsguide til Wiseflow

Studieplaner og pensumlister

Merk!
Oppdaterte studieplaner og pensumlister for studieåret 2022/2023 vil bli publisert primo/medio august. Vi anbefaler at du venter med å kjøpe bøker før endelig pensumliste er klar. 

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 08.07.2022