Ledelse sjøbasert akvakultur

(Nytt studium, forventet oppstart – høsten 2021) Studiet er nettbasert med samlinger hvor ett år tas over 2 år med til sammen 10 samlinger. Ledelse sjøbasert akvakultur utgjør 60 studiepoeng. Studiet kan kombineres med jobb.

Studiet er bygd opp av moduler innenfor ledelse, kvalitetssystemer og HMS, biologi og produksjonsplanlegging. 

Utdanningen skal bidra til å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft til en næring i sterk vekst, der næringen selv peker på helhetlig kompetanse innen ulike ledelsesnivåer som et særdeles viktig punkt for en videre bærekraftig utvikling.

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 07.08.2020