Maskinoffiser

Trøndelag høyere yrkesfagskole tilbyr utdanning som maskinoffiser ved avdeling Trondheim og avdeling Ytre Namdal i Rørvik. Du kan velge mellom hel- eller deltidsutdanning.

Utdanningen tilfredsstiller kravet til STCW og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4 til 1.

Heltidsstudiet går over to år, mens deltidsstudiet er nettbasert med samlinger (halv progresjon). En tar to år over fire år. Det er til sammen 20 samlinger hvor minst ti samlinger er obligatoriske. Samlingene for deltidsstudenter er lagt til Rørvik i Nærøysund kommune.  

Utdanning gir deg 120 studiepoeng og generell studiekompetanse. Du kan søke deg videre på høgskole om du vil bygge på til maritim bachelorutdanning. Du tilegner deg altså all teori som trengs for å løse sertifikat på høyeste nivå, nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningen har følgende emner

  • Maskineri
  • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner
  • Vedlikehold og reparasjoner
  • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
  • Maritim engelsk
  • Fysikk
  • Matematikk
  • Norsk kommunikasjon

Bruk av maskinsimulator er en viktig del av undervisningen på samlinger.

Heltidsstudiet maskinoffiser ved avd. Ytre Namdal har neste opptak høsten 2022. 

Studiesteder

Ytre Namdal
Trondheim

 

 

 

 

 

 

Samlingsplan maskinoffiser deltid 21-22 Ytre Namdal

Klikk her for detaljer. 

Bokliste

Klikk her for bokliste Ytre Namdal.
Klikk her for bokliste Trondheim.

Eksamensportal Wiseflow

Klikk her for oppstartsguide til Wiseflow.

Skole/heltid eller nett/deltid

 

120 studiepoeng

Sist oppdatert 26.11.2021