Maskinoffiser på ledelsesnivå

maskin_offiser shutterstock manip..png

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) tilbyr utdanning som maskinoffiser ved studiested Trondheim og studiested Ytre Namdal i Rørvik. Du kan velge mellom hel- eller deltidsutdanning.

Utdanningen tilfredsstiller kravet til STCW og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4 til 1.

Heltidsstudiet går over to år, mens deltidsstudiet er nettbasert med samlinger (halv progresjon). En tar to år over fire år. Det er til sammen 20 samlinger hvor minst ti samlinger er obligatoriske. Samlingene for deltidsstudenter er lagt til Rørvik i Nærøysund kommune.  

Utdanning gir deg 120 studiepoeng og generell studiekompetanse. Du kan søke deg videre på høgskole om du vil bygge på til maritim bachelorutdanning. Du tilegner deg altså all teori som trengs for å løse sertifikat på høyeste nivå, nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningen har følgende emner

  • Maskineri
  • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner
  • Vedlikehold og reparasjoner
  • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
  • Maritim engelsk
  • Fysikk
  • Matematikk
  • Norsk kommunikasjon

Bruk av maskinsimulator er en viktig del av undervisningen på samlinger.

Studiesteder

THYF Ytre Namdal, Rørvik - deltid
THYF Trondheim - heltid

Studieplan

Maskinoffiser deltid THYF Ytre Namdal 2021-2025

Maskinoffiser heltid THYF Trondheim 2022-2024

Studieplan Maskinoffiser THYF Trondheim og THYF Ytre Namdal 2023

Velkomstbrev

Velkomstbrev nye maskin- og dekksoffisersstudenter THYF Ytre Namdal høst 2023

Samlingsplan

Samlingsplan 1. år Maskinoffiser deltid 2023-27

 

 

Eksamensportal Wiseflow

Klikk her for oppstartsguide til Wiseflow.

120 studiepoeng

Skole/heltid eller nett/deltid

Sist oppdatert 03.11.2023