Maskinoffiser på ledelsesnivå

Utdanningen tilfredsstiller kravet til STCW og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Studiet er to-årig på heltid. Utdanning gir deg 120 studiepoeng og generell studiekompetanse. Du kan søke deg videre på høgskole om du vil bygge på til maritim bachelorutdanning. Du tilegner deg altså all teori som trengs for å løse sertifikat på høyeste nivå, nasjonalt og internasjonalt.


Utdanningen har følgende emner:

  • Maskineri
  • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner
  • Vedlikehold og reparasjoner.
  • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.
  • Maritim engelsk
  • Fysikk
  • Matematikk
  • Norsk kommunikasjon

Bruk av maskinsimulator er en viktig del av undervisningen.

Skole/heltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 16.09.2020