Maskinteknisk drift

Som fagskoleingeniør innen maskinteknisk drift har du kompetanse til å arbeide som mellomleder i virksomheter som bearbeider produkter mekanisk.
Fagskoleingeniør med fordypning maskinteknisk drift og relevant praksis er kvalifisert for stillinger i privat og offentlig sektor som leder innen produksjonsplanlegging, produksjon, vedlikehold, kvalitetssikring og innkjøp av varer og tjenester.

Gjennom studiet vil du få kompetanse til å drive en bedrift på en økonomisk forsvarlig måte og ivareta kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder. Opplæringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger individuelt og i grupper evt. med dataverktøy, prosjektarbeid, laboratoriearbeid og veiledning.

NB! Høsten 2022 vil det kun være opptak ved avdeling Stjørdal, heltid og deltid. 

Studiesteder

Stjørdal
Christian Thams

 

 

Bokliste Chr. Thams

2021/2022

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 11.02.2022