Maskinteknisk drift

Som fagskoleingeniør innen maskinteknisk drift har du kompetanse til å arbeide som mellomleder i virksomheter som bearbeider produkter mekanisk.
Fagskoleingeniør med fordypning maskinteknisk drift og relevant praksis er kvalifisert for stillinger i privat og offentlig sektor som leder innen produksjonsplanlegging, produksjon, vedlikehold, kvalitetssikring og innkjøp av varer og tjenester.

Gjennom studiet vil du få kompetanse til å drive en bedrift på en økonomisk forsvarlig måte og ivareta kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder. Opplæringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger individuelt og i grupper evt. med dataverktøy, prosjektarbeid, laboratoriearbeid og veiledning.

Studiesteder

THYF Stjørdal
THYF Chr. Thams (ikke opptak høst 2022)

Studieplan

Studieplan Maskinteknisk drift heltid og deltid Stjørdal 2022-2023

 

Bokliste

Boklisten finner du her

 

 

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 11.08.2022