Matteknikk

student TRD matfag.jpg

Dette deltidsstudiet passer for deg som jobber i eller har ønske om å jobbe innenfor matbransjen og som ønsker å øke din kompetanse. Etter endt studium får du tittelen fagskoleingeniør. Studiet gir tverrfaglig forståelse og kunnskap om ulike produksjonsprosesser i næringsmiddelindustri, råvarer, håndtering og kvalitetskrav ved produksjon av næringsmidler. Samt teamarbeid og utvikling av godt fysisk og sosialt arbeidsmiljø med praktisk ledelse, organisering og drift av en organisasjon.

Utdanningens innhold

  • produksjonsprosesser i matindustrien
  • råvarekunnskap
  • mikrobiologi og kjemi
  • laboratoriearbeid
  • regelverk, mattrygghet og HMS i matindustri
  • teamarbeid og arbeidsmiljø
  • ledelse, organisering og drift av virksomhet

Organisering av studiet

Studiet er organisert i seks obligatoriske samlinger pr. år, samt en obligatorisk samling det siste halvåret hvor det kun arbeides med hovedprosjektet. Undervisningen på samling foregår i klasserom og i laboratorium/verksted. Tiden mellom samlingene følges opp med selvstendig nettstøttet arbeid. Samlingene er et samarbeid mellom Trøndelag høyere yrkesfagskole og matteknologisk utdanning ved NTNU.

Studiested

THYF Trondheim - deltid

Velkomstbrev

MatTeknikk THYF Trondheim Velkomstbrev 1.klasse høst 2023

Studieplan

Studieplan Matteknikk høst 2023

Samlingsplan

MatTeknikk THYF Trondheim - samlinger 1., 2. og 3. klasse 2023-2024

Bokliste

Bokliste MatTeknikk studieåret 2023-2024

 

 

 

 

Nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 15.08.2023