Mekatronikk

Deltidsstudiet i mekatronikk er organisert slik at man går to år på Frøya og deretter 1,5 år på Stjørdal.

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet.
Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeidsoppgaver. Mekatronikkutdanningen skal binde sammen kompetanse innen de ulike fagdisipliner samt gi en flerfaglig forståelse, og finne de beste løsningene ved for eksempel automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltagelse i produktutviklingsprosesser. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.

Du får mange jobbmuligheter etter endt studium - blant annet som selger,
innkjøper, planlegger eller konstruktør innen industri.

Studiesteder

Frøya og Stjørdal 

 

 NB! Nye boklister kommer i august 2021. 

 

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 15.06.2021