Mekatronikk

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet.
Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeids¬oppgaver. Mekatronikkutdanningen skal binde sammen kompetanse innen de ulike fagdisipliner samt gi en flerfaglig forståelse, og finne de beste løsningene ved for eksempel automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltagelse i produktutviklingsprosesser. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.

Du får mange jobbmuligheter etter endt studium - blant annet som selger,
innkjøper, planlegger eller konstruktør innen industri.

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 23.09.2020