Mekatronikk

Mekatronikkstudenter i Stjørdal
Mekatronikkstudenter ved THYF Stjørdal. F.v.: Ali Nori Taha, Erlend Hansen og Elisabeth Bye Johansen.

Heltidsstudiet tilbys fra studiested Stjørdal, mens deltidstilbudet er organisert slik at man går to år på Frøya og deretter 1,5 år på Stjørdal.

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet.
Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeidsoppgaver. Mekatronikkutdanningen skal binde sammen kompetanse innen de ulike fagdisipliner samt gi en flerfaglig forståelse, og finne de beste løsningene ved for eksempel automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltagelse i produktutviklingsprosesser. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.

Du får mange jobbmuligheter etter endt studium - blant annet som selger, innkjøper, planlegger eller konstruktør innen industri.

Studiesteder

Frøya og Stjørdal 

 

 

 

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Studieplaner og pensumlister

Merk!
Oppdaterte studieplaner og pensumlister for studieåret 2022/2023 vil bli publisert primo/medio august. Vi anbefaler at du venter med å kjøpe bøker før endelig pensumliste er klar. 

Sist oppdatert 31.05.2022