Melkeproduksjon og driftsledelse

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Chr. Thams tilbyr i samarbeid med Grønt kompetansesenter på Skjetlein videregående skole to høyere yrkesfaglige utdanninger innen naturbruk: Kornproduksjon og driftsledelse og Melkeproduksjon og driftsledelse.

Utdanningene retter seg mot bønder/kommende bønder som ønsker yrkesutdanninger utover tilbudet i videregående skole, ansatte/framtidige ansatte i rådgivingsapparatet i landbruket og fagarbeidere i landbruket.

Fullført utdanning gir fagskolegrad på 60 studiepoeng og rett til å bruke tittelen agrotekniker.

De 1-årige utdanningene tilbys som deltidsstudier over 2 år. Det betyr at du kan være i full jobb mens du tar utdanningen.

Deltidsstudiet er organisert med samlinger på Skjetlein videregående skole og digital, synkron, undervisning. Det tas videoopptak av den digitale undervisning, disse gjøres tilgjengelig for studentene. Skjetlein ligger i Trondheim kommune, 17 km sør for byen.
De to studiene har egne studieplaner inndelt i ulike emner og tema. Emnet driftsledelse og økonomi er felles for begge studiene, og har felles undervisning. Andre studieår gjennomfører studentene også et tverrfaglig praksisrettet hovedprosjekt.

I løpet av studiet skal du som student lære å:
• Etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på kombinert melke- og kjøttproduksjon
• Utarbeide, vurdere og iverksette planer og relevante styringsverktøy for utvikling av din bedrift, ut fra bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger, og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger og krav til dyrevelferd og dyrehelse
• Kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi, dyrehold og miljøplanlegging i melkeproduksjon på bedriftsnivå
• Produsere trygg mat og sikre bærekraftig matproduksjon
• Gjøre tiltak for redusert utslipp av klimagasser.

NB!
Studiet tilbys ikke høsten 2023.

 

 

 

 

 

Samlingsbasert/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 24.01.2023