Prosessteknikk

Prosessteknikk med fordypning i vann- og avløpsteknikk tar sikte på å videreutdanne driftsoperatører og annet personell som jobber med vann og avløp i kommuner, entreprenører og konsulenter.

Fordypningen gir kunnskap om dimensjoneringskriterier og ledningsnett for både vannforsyning, avløps- og overvannssystemer. I tillegg gis det grunnleggende innføring i vannbehandlings- og avløpsrensemetoder som ivaretar vannkvalitet, og også opplæring i sikkerhetskrav fra vannverkseiere og helsemyndigheter.

Studiested

Christian Thams

 

Nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 02.03.2021