Prosessteknikk

Prosessteknikk med fordypning i vann- og avløpsteknikk tar sikte på å videreutdanne driftsoperatører og annet personell som jobber med vann og avløp i kommuner, entreprenører og konsulenter.

Prosessindustrien er Norges største industrigruppe og inkluderer produksjon av aluminium, ferrolegeringer, kjemisk industri, mineralsk industri, mineralgjødsel, raffinerier, treforedling samt vannteknikk i industri og kommunale etater. Denne industrien har ofte over hundre års historie med produksjon i Norge, der energiforsyning fra fornybar vannkraft har vært en sentral årsak for etablering. Bedrifter innen prosessindustrien er lokalisert over hele Norge og er ofte hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Studieretningen prosessteknikk er en solid, yrkesrettet utdanning som gir store arbeidsmuligheter innenfor en rekke fagfelt som for eksempel olje- og gass industri, næringsmiddelindustri, metallindustri samt kommunaltekniske etater. Studiet gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt.

 

Fordypningen i vann- og avløpsteknikk gir kunnskap om dimensjoneringskriterier og ledningsnett for både vannforsyning, avløps- og overvannssystemer. I tillegg gis det grunnleggende innføring i vannbehandlings- og avløpsrensemetoder som ivaretar vannkvalitet, og også opplæring i sikkerhetskrav fra vannverkseiere og helsemyndigheter.

Studiested

THYF Chr.Thams - deltid

Studieplan

Studieplan PROSESSTEKNIKK Chr. Thams 2022 V02

Studieplan Prosessteknikk THYF Chr.Thams 2023.pdf

 

 

Bokliste

Bokliste 2022-2023

Nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 20.06.2023