Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med pasienter/ brukere, deres pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren. Læringsutbyttet deles inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Studiested

Levanger
Christian Thams

 

 

 

 

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 02.03.2021