Sveiseteknikk

Høyere yrkesfaglig utdanning innen sveiseteknikk gir kompetanse om kvalitetssikring av sveisearbeid og etterlevelse av forskrifter, standarder og kravspesifikasjoner.

Studiet gir videre innsikt i sveisemetoder og utstyr, materialers sveiseegenskaper, konstruksjon og utforming, fabrikasjon og prosedyrer, digitalisering og automatisering av sveiseprosesser, korrosjonsproblematikk og HMS. For å ivareta industriens kompetansebehov er utdanningen lagt opp slik at fullført og bestått sveiseteknikerutdannelse, også kvalifiserer til å ta eksamen som Internasjonal sveisetekniker (International Welding Technologist - IWT). Utdanningen gjør deg kvalifisert til stillinger og funksjoner i bedrifter som leverer eller kjøper inn produkter og tjenester i tilknytning til sveising. 

Studiested

THYF Chr. Thams - deltid

Studieplaner

Studieplan SVEISETEKNIKK THYF Chr.Thams H20-23

Studieplan SVEISETEKNIKK THYF Chr.Thams H21-24

Boklister

Sveiseteknikk 2SV

Sveiseteknikk 3SV

 

 

Nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 24.01.2023