Veiledning

Utdanningen har som et overordnet mål å gi yrkesutøveren mulighet til å øke sin fagkompetanse og faglige bevissthet innen veiledning.

Hovedfokuset i videreutdanning i veiledning er å dyktiggjøre yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren til å gi veiledning til brukere, pårørende, elever og medarbeidere. På grunn av veiledningens karakter vil studentgruppen for denne videreutdanningen også kunne omfatte personer med andre fagutdanninger enn de med helse- og sosialfag fra videregående opplæring. Utdanningen vil være relevant for personer med etatsintern opplæring og ulike profesjonsutdanninger. Helse- og sosialarbeidere veileder daglig brukere og pårørende. I tillegg har helse- og sosialarbeidere selv et stort behov for veiledning. Et stort antall elever/lærlinger er under opplæring hvert år. Til dette er det behov for kompetente veiledere. Videreutdanning i veiledning er et bidrag til en kontinuerlig kvalitetsutvikling- og forbedring av dette arbeidet.

Studiested

Levanger

 

 

 

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 02.03.2021