Veiledning

Utdanningen har som et overordnet mål å gi yrkesutøveren mulighet til å øke sin fagkompetanse og faglige bevissthet innen veiledning.

Neste opptak vil være høsten 2022 med søknadsfrist 15. april 2022. 

Hovedfokuset i videreutdanning i veiledning er å dyktiggjøre yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren til å gi veiledning til brukere, pårørende, elever og medarbeidere. På grunn av veiledningens karakter vil studentgruppen for denne videreutdanningen også kunne omfatte personer med andre fagutdanninger enn de med helse- og sosialfag fra videregående opplæring. Utdanningen vil være relevant for personer med etatsintern opplæring og ulike profesjonsutdanninger. Helse- og sosialarbeidere veileder daglig brukere og pårørende. I tillegg har helse- og sosialarbeidere selv et stort behov for veiledning. Et stort antall elever/lærlinger er under opplæring hvert år. Til dette er det behov for kompetente veiledere. Videreutdanning i veiledning er et bidrag til en kontinuerlig kvalitetsutvikling- og forbedring av dette arbeidet.

Studiested

Levanger

 

 

Krav om politiattest

Til våre studier i helse- og oppvekstfag er det krav om politiattest (vandelsattest), jf Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. 

§ 3-2.Krav om politiattest

(1) Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 27, forskrift om fagskoleutdanning kapittel 3 og politiregisterloven § 37 og § 39.

 

Her søker du om politiattest.

 

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 04.06.2021