Verdiskaping i lokalmat

elaine-casap-qgHGDbbSNm8-unsplash.jpg

Dette er et studium for deg som ønsker å utvikle deg innen lokalmatproduksjon. Lokalmatstudiet utvikler din skaperlyst, sikrer deg matkunnskap og verdiskaping i et langsiktig perspektiv.

Verdiskapning i lokalmat er en yrkesrettet høyere utdanning beregnet for den som driver med lokalmat, ellers som planlegger å gjøre det.

Studiets oppbygging

Studiet består av tre ulike emner og et hovedprosjekt. De tre emnene er:
• Matkunnskap
• Bedriftsøkonomi
• Markedskunnskap

Hovedprosjektet er en tverrfaglig oppgave om en sjølvalgt problemstilling, gjerne fra egen bedrift. Det er mulig å ta bare enkeltemner, dersom du ønsker det. Du vil da ikke få vitnemål, men karakterutskrift. Hovedprosjekt forutsetter at de andre tre emnene er fullført.

Matkunnskap
I temaene «Råstofflære» og «produksjon» vil det i samråd med studentene bli valgt ut 1-2 produktområder (melk, kjøtt, korn, grønt) som det fokuseres på. Her kan studentene velge fritt hvilket produktområde de vil skrive om i mappeoppgaven . Tema «Næringsmiddelemballasje» og «Trygg matproduksjon» gjennomgås felles for alle studentene.


Bedriftsøkonomi
Alle tema innen bedriftsøkonomi blir koplet opp mot studentens egne bedrifter. Følgende tema blir gjennomgått: Sentrale begreper i økonomistyring, grunnleggende regnskapsforståelse, priskalkulasjon, budsjettering og lønnsomhetsberegninger.

Markedsføring
Også i dette emnet relateres temaene til egen bedrift. Det handler om: sentrale begreper i markedsføring, bruk av konkurransemidler, kjøpsatferd, markedssegmentering og valg av målgruppe og utarbeidelse av markedsplan.

Hovedprosjekt
Hovedprosjekt er et prosjekt med sjølvalgt problemstilling, helst noe som er nyttig i egen bedrift. Hovedprosjekt kan gjennomføres i gruppe med andre studenter. Det leveres en skriftlig rapport fra prosjektet, og det avsluttes med muntlig eksamen. Veiledning gis underveis.

Organisering

Studiet er organisert med samlinger og nettundervisning og går over 1,5 år.

Framdrift:
Vår 24: Bedriftsøkonomi og matkunnskap
Høst 24: Markedsføring og matkunnskap
Vår 25: Markedsføring, matkunnskap og hovedprosjekt


Det er 3 samlinger per semester. Samlinger avholdes tirsdag-onsdag og på ulike steder i Trøndelag. Det blir nettundervisning på torsdager, 8 ganger hvert semester. Første samling blir i Trondheim, og den vil gå over tre dager, 30.1. - 1.2.

Studiestart 30. januar 2024.  Flere datoer kommer. 

Studiested

THYF Trondheim
Studiet er lagt opp med samlinger på ulike steder i hele Trøndelag.

Studieplan

Studieplan Verdiskaping i lokalmat 2024-2025.pdf

 

Søknadsfrist

Det er åpnet for søking. Fristen er 20.november 2023. 

Søknadsskjema finner du her

Forbehold

Det tas forbehold om igangsetting ved for få deltakere.

Vil du vite mer? 

Kontakt faglærer Kirsti Hagenes, 412 75 731,  

Samlingsbasert/deltid

30 studiepoeng

Sist oppdatert 26.10.2023