Andre offentlige fagskoletilbud i Trøndelag

Trøndelag høyere yrkesfagskole samarbeider med andre offentlige fagskoler om å levere fagskoletilbud i Trøndelag. I det følgende finner du hvilke tilbud dette gjelder med lenker til videre informasjon.

NB! Ikke alle tilbud tar inn nye studenter hver høst. 

Alle offentlige fagskoletilbud er søkbare via Samordna opptak med søknadsfrist 15.april.

Fagskulen Vestland

Handverksysting  60 studiepoeng

Vea Grønne fagskole

Hageplanlegging 30 studiepoeng

Nordland fagskole

Reiseliv og opplevelser 60 studiepoeng

Fagskolen i Viken

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten 60 studiepoeng

 

Sist oppdatert 04.07.2023