Prosjektgjennomføring i tekniske produksjonsbedrifter

Dette bransjeprogrammet er et tilbud gjennom Industrifagskolen. Det er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med jobb.

Studiet gir bl.a. økt kunnskap om:

 • Kvalitetssikring og -kontroll
 • HMS
 • Økonomi
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Relevant regelverk
 • Utarbeidelse av prosjektmål
 • Tids- og ressursplanlegging
 • Risikokartlegging
 • Metodekontroll

Målgruppen er primært fagarbeidere som arbeider i direkte produksjon eller som formann i tekniske produksjonsbedrifter. 

Fagområdet er TIP (teknikk og industriell produksjon) med ulike typer fagbrev som platearbeidere, sveisere, CNC-operatører, industrimekanikere og industriell overflatebehandling. 

Emner:

 • Prosjektadministrasjon 
 • HMS/Kvalitet
 • Kommunikasjon med eksterne, salg/service

Organisering: 

 • Tre samlinger á tre dager med noen uker mellom, inklusiv oppstartssamling
 • Seks undervisningstimer pr. dag
 • Innlevering av prosjektoppgave som eksamen

 

Søknadsfrist

Ny søknadsfrist kommer.

 

Studieplan

Studieplanen finner du her. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til våre studier er:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder
 • eller generell studiekompetanse
 • eller realkompetanse

Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Realkompetanse

Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til et studium, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansen må være relevant for studiet du søker opptak til, og må gi deg de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er definert som de samla kunnskapene du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på en annen måte.

Når du søker, gjør vi en individuell vurdering av dine kvalifikasjoner til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbud om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud om plass etter ordinære rangeringsregler.

Kriterier for godkjent realkompetanse:

 • Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret
 • Du må ha minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (videregående kurs) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).

 

10 studiepoeng

Nett/deltid

Sist oppdatert 24.08.2023