Handverksysting - verdiskaping i mjølkeforedling

Fagskulen Vestland startet studietilbudet Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling høsten 2022 i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) og Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) avd. Trondheim. Det er et nett- og samlingsbasert årsstudium over to år.

Søkere må ha fullført videregående skole innenfor restaurant- og matfag eller naturbruk, eller ha relevant yrkeserfaring. Det er ikke krav om generell studiekompetanse. De som fullfører utdanninga, får en fagskolegrad i handverksysting og får tittelen ystetekniker.

Målgruppe for studiet

a) De som driver eller er ansatt på handverksysteri/gårdsysteri
b) De som ønsker å starte ysteri eller jobbe hos andre
c) Produksjonsmedarbeidere i meieriindustrien

Om studiet

Melkeforedling i praksis og teori er det sentrale innholdet. Studiet er inndelt i følgende emner:

  • Mjølkeforedling og grunnleggjande produksjon
  • Kvalitetsarbeid i mjølkeforedling
  • Marknadskunnskap
  • Bedriftsøkonomi
  • Hovudprosjekt

Utdanninga blir avslutta med et hovedprosjekt. Der tar studenten utgangspunkt i ei problemstilling hen har særlig interesse for, innenfor emner det er undervist i.

Gjennom studiet veksler vi mellom forelesninger, arbeidsoppgaver individuelt og i grupper, utflukter til melkeforedlingsvirksomheter, presentasjoner og veiledning.

Det er Fagskulen Vestland som har godkjenningen av studiet. Her kan du lese mer:
Handverksysting - verdiskaping i mjølkeforedling - VLFKSS (fagskulen.no)

Studieavgift

Det er ingen studieavgift, men en semesteravgift på kr 550 pr. semester.

Søknadsfrist

Søknad via Samordna opptak innen 15. april. 

Samlinger
Det blir i alt ni samlinger gjennom de to studieåra, der hver samling er på fire til fem dager à ni timer. I tillegg kommer eksamen våren 2024.

Plan for samlingane (planen kan bli endra):
Høst 2022: To samlinger på Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) i Aurland
Vår 2023: Tre samlinger på THYF Trondheim 
Høst 2023:  En samling på SJH og en samling på THYF
Vår 2024: En samling på SJH, en samling på THYF og til slutt eksamen på SJH

Her kan du lese mer om studiet på Sogn Jord- og Hagebruksskule.
Fagskuleutdanning på SJH | Sogn Jord- og Hagebruksskule | Økologisk landbruksskole Vg2 Vg3

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål, kontakt Sogn Jord- og Hagebruksskule.
E-post: , telefon: 57 63 71 00

60 studiepoeng

Samlingsbasert/deltid

Sist oppdatert 17.03.2023