Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Dagens og morgendagens behov for å ta i bruk ny teknologi innebærer utfordringer både for samfunnet generelt og innen helse- og sosialsektoren spesielt. Dette innebærer behov for nytenking og økt kompetanse innen IKT generelt og pasientrettede IKT-systemer spesielt. For å imøtekomme endringer i arbeidsoppgaver, arbeidsmetoder og ny digital arbeidsflyt i forbindelse med innføring av Helseplattformen, trenger man å styrke kompetansen hos administrativt ansatte.

Målgruppe

Målgruppen for dette studiet er personer som har fagbrev eller kan dokumentere realkompetanse innfor følgende fag:

 • Helsesekretær
 • Tannhelsesekretær
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier

 

Om studiet

Studiet er organisert som et deltidsstudium, stedbasert med samlinger. Studiets emner er fordelt over to år (76 uker). 

Emnene:

 • Felles innholdsdel
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Organisasjon, organisasjonsutvikling og endring
 • Fagterminologi og pasientforløp
 • Digitalisering og saksbehandling
 • Hovedprosjekt
 • Praksis

 I studieplanen finner du ytterligere informasjon om læringsutbyttebeskrivelser, arbeidskrav, vurdering, eksamen etc. 

Samlingsdager

Her er samlingsplanen for høsten 2022

Studiested

THYF Levanger

Studieplaner

Studieplan Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Bokliste

Pensumliste Emne 1 2022-23

 

Opptakskrav og her søker du:

Opptakskrav

Søkeside

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 26.08.2022