Ledelse, drift og utvikling av ortopeditekniske verksteder

Justering av protese_-6682 (002).jpg

Fagskolestudiet i ortopediteknikk er utviklet i samarbeid med Norsk Ortopediteknisk forening og Ortopeditekniske virksomheters landsforbund. Studiet tilbys nasjonalt og er på 120 studiepoeng. Den primære målgruppen for studiet er fagarbeidere i ortopedibransjen. Etter endt studium skal kandidaten kunne ta ansvar for utviklings- og driftsoppgaver i et ortopediverksted. Studiet gir også kandidaten nødvendige kvalifikasjoner for å ta ansvar for ledelse og drift av ortopediverksted. Studiet er også aktuelt for fagarbeidere i ortopedibransjen som ønsker å utvikle sine kunnskaper i faget. Studiet tilbys kun som deltidsstudium, nettbasert med samlinger.

Høsten 2023 vil dette være et helt nytt tilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning. 

Studiested

THYF Stjørdal - deltid

Studieplan

Studieplan Ledelse, drift, utvikling ortopeditekniske verksteder 2023-2026 THYF Stjørdal.pdf

Opptakskrav

Opptakskrav

Søkeside

Nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 21.08.2023