Ledelse, drift og utvikling av ortopeditekniske verksteder

Justering av protese_-6682 (002).jpg

Fagskolestudiet i ortopediteknikk er utviklet i samarbeid med Norsk Ortopediteknisk forening og Ortopeditekniske virksomheters landsforbund. Studiet tilbys nasjonalt og er på 120 studiepoeng. Den primære målgruppen for studiet er fagarbeidere i ortopedibransjen. Etter endt studium skal kandidaten kunne ta ansvar for utviklings- og driftsoppgaver i et ortopediverksted. Studiet gir også kandidaten nødvendige kvalifikasjoner for å ta ansvar for ledelse og drift av ortopediverksted. Studiet er også aktuelt for fagarbeidere i ortopedibransjen som ønsker å utvikle sine kunnskaper i faget. Studiet tilbys kun som deltidsstudium, nettbasert med samlinger.

Høsten 2023 vil dette være et helt nytt tilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning. Du søker via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april 2023 kl 23.59

Studiested

THYF Stjørdal - deltid

Studieplan

Studieplan Ledelse,drift,utvikling ortopeditekniske verksteder

Opptakskrav

Opptakskrav

Søkeside

Nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 06.03.2023