Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet

iStock-1275007758 sirkulærøk. gul hjelm i grønn eng.jpg
Foto: iStock

En sirkulær økonomi er et prinsipp for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene til mer effektiv næringsaktivitet og konkurransekraft. Sentralt er redusert ressursbruk, gjenbruk samt utvikling av teknologi, nye ressursstrømmer og verdikjeder. I EU er det nedfelt flere incentiver og en egen handlingsplan til den sirkulære økonomien for økt gjenvinning, konkurransekraft og vekst. Prioriterte områder er elektronikk, batterier og kjøretøy, kjemikalier og prosessindustri, bygg og eiendom, tekstiler, emballasje og plast, mat-, drikke og næringsmidler, samt restråstoffer og avfall. Dette legger også grunnlaget for Norges nasjonale strategi for grønn, sirkulær økonomi.

Studiet «Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet» er utarbeidet i samarbeid med både offentlig forvaltning og næringslivet og vektlegger arbeidslivets behov for ny kompetanse som kan lede og bidra til en mer sirkulær økonomi i organisasjonene. Sentrale tema er materialkunnskap, bransjeforståelse og energikunnskap. Og hvordan dette kan effektivisere verdikjeden i organisasjoner gjennom kunnskap, gode ledelsesprosesser og omstilling i ressursbruk. Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, faglig kunnskap og hvordan vi kan jobbe med dette for bedre ressursbruk og verdiskaping i organisasjoner. Utdanningen er samlingsbasert med nettstøtte og kan kombineres med jobb. 

Målgruppe

Studiet er aktuelt for alle som jobber med gjenvinning, ressursplanlegging, produktutvikling, verdikjeder samt fagarbeidere i andre bransjer som eksempelvis handel og produksjon med behov og interesse for sirkulær økonomi. Etter endt studium skal kandidaten kunne bidra i en omstillingsprosess og kunne ta ansvar for planlegging, gjennomføring og ledelse av endringsprosjekt som gir bedre sirkulær økonomi. Studentene får en fremtidsrettet, oppdatert og yrkesrettet utdanning i ledelse av sirkulær økonomi som skal gi et kompetansenivå som gjør dem attraktive i arbeidslivet hvor det jobbes med slik omstilling. Utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgaver for et innovativt og moderne arbeidsliv. 

Studiested

THYF - Trondheim, deltid

Studieplan

Studieplan Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet 2022-2025 

Studieplan Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet  2023-2026

 

 

Vil du vite mer om studiet?

Kontakt faglærere:
Ida Hexeberg Rustad, idaru@trondelagfylke.no, 930 56 367
Per Erik Sørås, persor@trondelagfylke.no, 906 12 450

 

 

Ledige studieplasser

Informasjon fra Samordna opptak:

30. mai kl. 12.00 blir det lagt ut ei oversikt over ledige studieplassar til fagskole. Viss du ikkje har søkt tidligare i år, kan du på førehand logge inn og laste opp dokumentasjon.

Du kan fyrst søkje på dei ledige studieplassane frå og med 31. mai kl. 09.00.

Nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 13.09.2023