Natur- og kulturguide

I regi av Trøndelag høyere yrkesfagskole planlegges det et nytt stedsbasert natur- og kulturguidestudie i Oppdal. Studiet er heltid og går over to år, studiet er planlagt oppstart høsten 2021. Studiet gjennomføres i nært samarbeid med Nordland Fagskole.

Studiet er egnet for personer som skal arbeide som natur- og kulturguider i kommersielle bedrifter i besøks- og opplevelsesnæringen, destinasjonsselskaper eller offentlig/halvoffentlig virksomhet. Guiden er den i førstelinjen i reiselivsbedriften som bringer gjesten inn i naturen og kulturen. Riktig kompetanse om natur og ferdselsformer, sikkerhet, ledelse, natur- og kulturaktiviteter, kulturminner, kulturbakgrunn og kulturforskjeller er derfor en forutsetning for et vellykket møte mellom gjesten og opplevelsen. Kvalitetsfylt guiding gir grunnlag for økoturisme, bærekraftig reisemålsutvikling og kommersiell drift.

Profesjonelle guider danner grunnlaget for de gode og trygge gjesteopplevelsene i natur- og kulturmiljøer og de sørger for høy kvalitet på opplevelsesbedrifters produkter og leveranser.

Utdanningen er et svar på bransjens uttrykte behov for kvalifiserte guider i besøks- og opplevelsesnæringene.

 

Her søker du studiet. 

Skole/heltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 09.03.2021