Prosjekt- og anleggsledelse i bygg og anleggsbransjen

Dette bransjeprogrammet ble tilbudt første gang høsten 2021. Det er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med fulltidsjobb. Det var et obligatorisk forkurs i august.

Målgruppen er primært fagarbeidere i bygg- og anleggsbedrifter som arbeider direkte i produksjon, men også personell som har en lederrolle som bas. Personell som i dag jobber som prosjektledere vil også ha stort utbytte av studiet. 

Samlinger

Det vurderes ny oppstart januar/februar 2023.

Opptakskrav

Se studieplanen.

Studieplan

Studieplanen finner du her. 

 

 

10 studiepoeng

 

Nett/deltid

Sist oppdatert 13.05.2022