Prosjekt- og anleggsledelse i bygg og anleggsbransjen

Dette bransjeprogrammet er et tilbud gjennom Industrifagskolen og ble gjennomført første gang høsten 2021. Det er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med fulltidsjobb. Neste gjennomføring vil være rundt årsskiftet 2022-2023.

Målgruppen er primært fagarbeidere i bygg- og anleggsbedrifter som arbeider direkte i produksjon, men også personell som har en lederrolle som bas. Personell som i dag jobber som prosjektledere vil også ha stort utbytte av studiet. 

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til våre studier er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder
  • eller generell studiekompetanse
  • eller realkompetanse

Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Realkompetanse

Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til et studium, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansen må være relevant for studiet du søker opptak til, og må gi deg de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er definert som de samla kunnskapene du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på en annen måte.

Når du søker, gjør vi en individuell vurdering av dine kvalifikasjoner til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbud om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud om plass etter ordinære rangeringsregler.

Kriterier for godkjent realkompetanse:

  • Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret
  • Du må ha minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (videregående kurs) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)

Studieplan

Studieplanen finner du her. 

 

 

10 studiepoeng

 

Nett/deltid

Sist oppdatert 09.08.2022