Reiseliv og opplevelser

Årstudiet "Reiseliv og opplevelser" er et yrkesrettet høyere utdanningstilbud som kvalifiserer til 60 studiepoeng. Studiet er samlings- og nettbasert, og kan tas på deltid over to år. Studiet er et samarbeid med Nordland fagskole.

Studiet byr på en variert studiehverdag. Emnene organiseres i bolker, med avsluttende eksamen i ett emne før man går videre til neste emne. Hvert emne har en ukes fysisk samling på studiestedet, mens resten av undervisningen organiseres på nett.

I tillegg til undervisningen i klasserommet og via nettbaserte løsninger, skjer mye av læringen ute i praksisfeltet hos ulike aktører fra reiseliv- og opplevelsesnæringene. Deriblant har studiet innbakte praksisperioder, en rekke gjesteforelesere fra næringene, ulike gruppearbeider, bedriftsbesøk og studieturer i nærområdet.

 Les mer om studiet på Nordland fagskole sin hjemmeside

Studiested

THYF Stjørdal - deltid

Nett/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 24.01.2023