Spekevareproduksjon

Produksjon av spekemat er en svært spesialisert del av norsk kjøttbransje. Selv om det benyttes avanserte styringssystemer for luftfuktighet, luftgjennomstrømning og temperatur, er dette, i motsetning til mer teknologistyrte produksjonsprosesser, en håndverks- og kunnskapsstyrt prosess som krever godt utdannede fagarbeidere.

Om studiet

Fagskoleutdanning i spekevareproduksjon er et bransjeprogram på 30 studiepoeng. Utdanningen er organisert som en ettårig, nettbasert utdanning med samlinger. Studiet baseres på nettundervisning av teori og samlinger for gjennomføring av praktisk produksjon/øvelser. Kandidaten skal sitte igjen med økt kunnskap innen spekevareproduksjon og produksjonstekniske prosesser. Kandidaten skal tilegne seg kunnskap om forhold i produksjonsprosessen som har betydning for produktkvalitet.

Målgruppen

Målgruppen for studiet er yrkesutøvere som allerede har et relevant fag-/svennebrev eller som har lang (og relevant) realkompetanse. Studiet tilbys nasjonalt.

Studiested

Trondheim, oppstart januar 2023.

Studieplan

Studieplan Spekevareproduksjon - foreløpig.pdf

Søknadsfrist (ny)

1. november 2022. NB! Du søker direkte til skolen. Søknadsskjemaet sendes på e-post til elikol@trondelagfylke.no


Klikk her for søknadsskjema


Dokumentasjon (fagbrev, arbeidsattester m.v.) sendes til samme e-postadresse.  Dokumentasjon som kommer oss i hende ETTER 5.november 2022 kl 16, vil ikke bli vurdert. 

Nett/deltid

30 studiepoeng

Sist oppdatert 05.05.2022