Spekevareproduksjon

SPEKEMAT alex-guillaume-lAZqUCAOvOk-unsplash.jpg

Produksjon av spekemat er en svært spesialisert del av norsk kjøttbransje. Selv om det benyttes avanserte styringssystemer for luftfuktighet, luftgjennomstrømning og temperatur, er dette, i motsetning til mer teknologistyrte produksjonsprosesser, en håndverks- og kunnskapsstyrt prosess som krever godt utdannede fagarbeidere.

Om studiet

Fagskoleutdanning i spekevareproduksjon er et bransjeprogram på 30 studiepoeng. Utdanningen er organisert som en ettårig, nettbasert utdanning med samlinger. Studiet baseres på nettundervisning av teori og samlinger for gjennomføring av praktisk produksjon/øvelser. Kandidaten skal sitte igjen med økt kunnskap innen spekevareproduksjon og produksjonstekniske prosesser. Kandidaten skal tilegne seg kunnskap om forhold i produksjonsprosessen som har betydning for produktkvalitet.

Målgruppen

Målgruppen for studiet er yrkesutøvere som allerede har et relevant fag-/svennebrev eller som har lang (og relevant) realkompetanse. Studiet tilbys nasjonalt.

Neste studiestart blir januar/februar 2024.

Studiested

THYF Trondheim

Studieplan

Studieplan Spekevareproduksjon 2023

Studieplan Spekevareproduksjon 2024

 

Søknadsfrist

1.november 2023

Søknadsskjema kommer her. 

 

  

Nett/deltid

30 studiepoeng

Sist oppdatert 22.09.2023