Oppstart voksne studieforberedende fag

                                                                                 Oppstart for voksne – studiekompetanse

Velkommen som deltager i fag som gir studiekompetanse for voksne


Oppstart for voksne vil være i perioden 27.august - 11.september.

Plan for oppstart:

Torsdag 27. august kl. 16-17
Webinar/nettmøte med informasjon om oppstart og digitale løsninger. Lenke til webinaret blir sendt på epost 26. august. Hvis du ikke har mottatt lenken, vennligst sjekk søppelposten eller ta kontakt med nettskolen på vår epost-adresse

Torsdag 27. august - fredag 11. september

Gjennomgå kursene i Canvas-rommet Kom i gang med nettskolen.
Ved problemer, oppsøk hjelp på din koordineringsskole eller nettskolen.

Onsdag 2. september kl. 16-19 - Oppstartswebinar med faglærerne

  • Kl. 16:00-16:45: norsk
  • Kl. 17:00-17:45: matematikk 2P-Y, 1P og 2P
  • Kl. 18:00-18:45: historie

Torsdag 3. september kl. 16-20 - Oppstartswebinar med faglærerne

  • Kl. 16:00-16:45: naturfag
  • Kl. 17:00-17:45: samfunnskunnskap
  • Kl. 18:00-18:45: engelsk

Onsdag 9. september kl. 16-17 - Webinar/nettmøte med nettskolen ved behov


Obs!
De som ikke deltar på webinar/nettmøte i sine respektive fag vil miste skoleplassen i faget.
Vennligst varsle nettskolen i god tid hvis du ikke har anledning til å møte til webinarene/nettmøtene eller hvis du har tekniske problem.
Ta kontakt på vår e-post:

Innlogging og tilgang til datasystemer: Alle med riktig registrert mobilnummer skal få tilsendt en SMS med brukernavn og aktiveringskode innen utgangen av uke 34. Du må følge instruksjonen for å få opprettet brukerkonto. Dette gir deg tilgang til nettstedet elev.trondelagfylke.no som igjen gir tilgang til læringsplattformen Canvas. Har du ikke mottatt SMS, ta kontakt på vår e-post for hjelp: 

   
   

 

   
   
   
   
Sist oppdatert 13.08.2020