Fransk II

Fransk II er for deg som har hatt fransk på ungdomsskolen. Faget går over to år og oppfyller kravet til 225 årstimer valgfritt fremmedspråk på videregående. Skoleåret 2020-21 tilbys ikke fransk II for nye vg1-elever.


Hvordan foregår undervisningen? 

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir deg veiledning, tilbakemelding og vurdering både skriftlig og i nettsamtaler. Hver uke deltar du i en nettsamtale og leverer oppgaver. Du tar kontakt med faglærer for å få hjelp og veiledning etter behov. Du kan til en viss grad velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare fire uketimer + hjemmearbeid.

Læreplanen med kompetansemål finner du her.

Vurdering og eksamen:

Etter år 2 settes det standpunktkarakter og du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Viktige datoer skoleåret 2020-2021:

  • Oppstartsamling for vg2:
  • Samling høst:
  • Halvdag- eller heldagsprøve november/desember 2020
  • Samling vår: 26. mars 
  • Heldagsprøve 22. april

Faglærere skoleåret 2020-2021

Fransk II, vg2: Katrine Knudsen Allegre

Sist oppdatert 18.03.2021