Fransk, spansk og tysk nivå III

Alle som har gjennomført nivå II i fremmedspråk, kan velge å fortsette på Vg3 med det samme fremmedspråket på nivå III. Du kan velge mellom Fransk III, Spansk III og Tysk III. Faget gir ett tilleggspoeng ved opptak til høgskole og universitet.

 

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli ført fravær ved manglende oppmøte. Faget er delt inn i moduler eller emner som du må jobbe med. En faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir deg veiledning, tilbakemelding og vurdering både skriftlig og i nettsamtaler. Hver uke har du nettsamtaler om et bestemt tema eller en bestemt tekst med faglærer. Du tar kontakt med faglærer for å få hjelp og veiledning etter behov. Du kan til en viss grad velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare fem uketimer + hjemmearbeid. De siste årene har det vært gjennomført en ukes ekskursjon til målspråkland, men det er ikke noen garanti for at dette videreføres.
Læreplanen med kompetansemål finner du her.

Vurdering og eksamen:

Du skal ha to standpunktkarakterer, én i muntlig og én i skriftlig. Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Viktige datoer skoleåret 2023-2024:

 • Digital oppstartsamling: 23. august kl. 12:00
 • Fysiske samlinger:
  • 17. oktober: Fransk III og Spansk III
  • 18. oktober: Spansk III og Tysk III 
 • Halvdag- eller heldagsprøve: 23. november 2023 og 23. april 2024
 • Ekskursjon i løpet av uke 5,6 eller 10 i 2024 (dato for gjennomføring av Fransk III-ekskursjon våren 2024 ikke avklart)
 • Skriftlig eksamen: dato kommer
 • Muntlig eksamen:
  • Publisering av trekk: 29. mai
  • Forberedelse: 30. mai
  • Eksamen: 31. mai

Faglærere skoleåret 2023-2024

 • Fransk III: Unni Elisabeth Moen Aune og Charlotte Jenssen
 • Spansk III: Carolina Sandoval, Susana Piedrasanta Coyoy og Mette Høgholen Kvaal 
 • Tysk III: Gunn Johanne Solem

Vil du vite mer?

Se video under for mer informasjon om fagene.

FRANSK III

Hør om tidligere fransk-elevers erfaring med å ta fransk III i nettskolen


SPANSK III OG TYSK III

Lærer i spansk og tysk forteller om nettundervisning i sine fag

Sist oppdatert 22.11.2023